Maģistra studiju programmas "Automātika un datortehnika"

Papildus informācija par studiju programmu un priekšmetiem ir pieejama šeit: