Apdrošināšanas un finansu IT speciālists

 

Profesijas apraksts

Šīs nozares speciālistiem jābūt attīstītai matemātiskai domāšanai, viņiem jābūt precīziem, uzmanīgiem un atbildīgiem - kļūdas viņu darbā var novest pie lieliem naudas zaudējumiem. Tāpat viņiem jāprot darboties komandā, jo lielajos uzņēmumos pastāv veselas finanšu nodaļas. Šīs nozares speciālistiem neiztikt bez labām prasmēm strādāt ar datoru.

 

Svarīgākie priekšmeti

 Automātika un datortehnikaDatorsistēmasInformācijas tehnoloģijaFinanšu inženierija
Koledža    
BakalauriVarbūtību teorija un matemātiskā statistika
Ievads operāciju pētīšanā
Gadījuma procesi
Lietojum-
programmatūra
Lietišķo datorsistēmu programmatūra
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Datu analīze un statistiskā optimizācija
Finanšu matemātika
Korrporatīvās nianses
Finanšu tirgi un investīcijas
Finanšu risku vadība
 Adaptīvās datu apstrādes sistēmasStatistisko lēmumu teorija
Ievads aktuarzinātnēs
Ievads datu ieguvē
Datu analīze un apstrāde
Akadēmiskie maģistri Programmatūras drošuma teorijaRestrukturizācija un izmaiņu vadība 
Profesionālie maģistri Lietotāja adaptīvā interfeisa programmatūra
Projektu kvalitātes vadība
Programmatūras risku analīze
Sistēmu analīze un projektēšana
Informācijas sistēmu drošums