Stipendija programmas “Intelektuālas robotizētas sistēmas” studentiem

RTU DITF studiju programmas “Intelektuālas robotizētas sistēmas” studentiem, sadarbībā ar uzņēmumu SIA "Hansab" tiek piedāvāta 1 vienreizēja stipendija 500 EUR apmērā. 

Stipendiju konkursa pirmajā kārtā pretendentam jāiesniedz: 

  • dzīves apraksts (Curriculum Vitae); 
  • motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai, minot studiju virziena izvēles pamatojumu, līdzšinējos sasniegumus, dalību RTU sabiedriskajā dzīvē, nākotnes plānus pēc studiju beigām; 
  • 2017./2018. studiju gada rudens semestra sekmju izraksts; 
  • citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pretendentu.

Pieteikšanās līdz 4. februārim (ieskaitot).