Sākusies ideju pieteikšana RTU Studentu biznesa inkubatoram

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentiem arī 2014. gadā būs iespējams realizēt savas biznesa idejas un uzsākt komercdarbību, saņemot RTU Studentu biznesa inkubatora atbalstu.

 

RTU Karjeras centrs un Studentu parlaments jau piekto gadu aicina iesniegt RTU studentu, studentu komandu un absolventu biznesa ideju pieteikumus, lai konkursā izvēlētos labākās idejas, kuras 2014. gadā īstenot Studentu biznesa inkubatorā. Biznesa ideju atlase RTU noritēs vairākās kārtās.

 

Tiks izvēlētas labākās, konkurētspējīgākās idejas, kuru īstenošanai autori gada garumā varēs saņemt inkubatora atbalstu, piemēram, aprīkotas telpas, grāmatvedības un juridiskās konsultācijas, mentoru pakalpojumus.

 

Papildus konkursā uzvarējušo ideju autori saņems AS «Swedbank» vienreizējo naudas balvu: 1. vietai – 700 eiro, 2. vietai – 350 eiro, 3. vietai – 200 eiro.

 

Ideju pieteikumus var iesniegt līdz 2014. gada 31. marta plkst. 17. Pieteikuma veidlapas un RTU Studentu biznesa inkubatora nolikums atrodams mājaslapā: www.rtu.lv/karjera. Savukārt konsultēties par pieteikumu noformēšanu var, rakstot uz e-pasta adresi karjera@rtu.lv.

 

Pretendēt uz inkubatora pakalpojumu saņemšanu var RTU studenti, kuriem nav akadēmisko parādu un kuri neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, kā arī RTU absolventi, kuri augstskolu beiguši pēdējo trīs gadu laikā, iegūstot vismaz pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Tāpat var pieteikties arī citu Latvijas augstskolu studenti, apvienojoties vienā komandā ar RTU studentiem vai absolventiem. Pieteikties inkubatora pakalpojumu saņemšanai var gan individuāli, gan grupās līdz 5 cilvēkiem.

 

RTU mērķis ir atbalstīt studentu un absolventu radošu, inovatīvu un konkurētspējīgu tehniskās nozares biznesa ideju īstenošanu, kā arī motivēt jauniešus patstāvīgai uzņēmējdarbības sākšanai.

 

RTU Studentu biznesa inkubatora projektu īsteno RTU Karjeras centrs sadarbībā ar AS «Swedbank». Mentorus, ekspertus un konsultantus nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte un Rīgas Hanzas Rotari klubs.

 

Papildu informācija:

Una Vorma,

RTU Karjeras centra vadītāja

Tālr.: 67089025, 29582221

E-pasts: una.vorma@rtu.lv

 

Informāciju sagatavoja:
RTU Informācijas centrs

E-pasts: infocentrs@rtu.lv