Sadarbības līgums starp RTU un AlmaU

Viens no 7. ietvara programmas  starptautiskā projekta  eINTERASIA ("ICT Transfer Concept for Adaptation, Dissemination and Local Exploitation of European Research Results in Central Asia", koordinators prof. L.Novickis) rezultātiem ir sadarbības līgums starp Rīgas Tehniskās universitātes unAlmaty Management University (AlmaU), kuru 2015. gada novembrī  parakstīja RTU rektors L. Ribickis un AlmaU rektors A.Kozhakhmetov. 

 

Sagatavošanas posmā eINTERASIA noslēguma starptautiskās konferences ietvaros (Almaty, 2015. gada augustā) tika saskaņots nodomu protokols par sadarbību starp eINTERASIA konsorciju un AlmaU.

 

No RTU puses par sadarbības līguma īstenošanu atbild Starptautisko sakaru departaments un DITF Programmatūras inženierijas katedra.