RTU 150

RTU rektora uzruna

Rīgas Tehniskā universitāte 150 gadu laikā ir pierādījusi savu vadošo lomu Latvijas attīstībā un izaugsmes nodrošināšanā. 2012. gads tiek iezīmēts kā Rīgas Tehniskās universitātes 150.  jubilejas gads, ko universitāte vēlas atzīmēt kopā ar tās studentiem, absolventiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem, kuri palīdzējuši tai attīstīties un izaugt.

 

Īpašs paldies jāsaka Rīgas Tehniskās universitātes sadarbības partneriem, pateicoties kuriem esam spējuši apmācīt vairāk nekā 100 000 studentus, kā arī īstenot neskaitāmus pētījumus un zinātniskos projektus, kas vainagojušies gan ar jauniem patentiem, gan pārauguši sekmīgā uzņēmējdarbībā. Arī turpmāk vēlamies attīstīt sadarbību, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu vēl vairāk un stiprinātu Rīgas Tehniskās universitātes lomu augstākās inženiertehniskās izglītības pilnveidē pasaulē un Latvijas izaugsmē.

 

Rīgas Tehniskā universitāte šobrīd ir kļuvusi par vadošo augstākās inženiertehniskās izglītības mācību iestādi Latvijā, iegūstot jaunus partnerus visā pasaulē, kas ir gatavi sadarboties projektu realizācijā, studentu apmaiņā un kopīgu studiju programmu veidošanā. Aktīvi tiek pilnveidota studentu pilsētiņa Ķīpsalā, kur parādās jaunas fakultāšu ēkas, bet vecās iegūst jaunu veidolu un mūsdienīgas aprises. Universitāte turpinās savu attīstību arī nākotnē, tāpēc sadarbība un sinerģija ar tās partneriem būs tās darbības pamatā.

 

Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu jubilejas svinībās kopīgi atskatīsimies uz panākumiem un iezīmēsim nākotnes vīzijas. Aicinu Jūs aktīvi piedalīties Rīgas Tehniskās universitātes un visas Latvijas augstākās izglītības svētkos un ceru, ka Jūs būsiet kopā ar mums!

 

 

Rīgas Tehniskās universitātes rektors

akadēmiķis

Leonīds Ribickis

RTU vēsture

Rīgas Tehniskās universitātes pirmsākumi rodami Rīgas Politehnikumā (RP), kas darbu sāka 1862. gada 14. oktobrī kā pirmā daudznozaru tehniskā augstskola Krievijas impērijā. Tā bija maksas privātā augstskola, kurā studijas notika vācu valodā. Tas deva iespēju par mācībspēkiem pieaicināt daudzas izcilas personības no Rietumeiropas, kuras vienlaikus ar jauno speciālistu gatavošanu izvērsa intensīvu zinātnisko darbību īpaši inženierzinātnēs un ķīmijā.

 

1896. gadā augstskola tika pārveidota par Rīgas Politehnisko institūtu (RPI) – Krievijas impērijas valsts augstskolu ar krievu mācību valodu.

 

Pēc Pirmā pasaules kara, 1919. gada septembrī, likvidējot RPI, uz tās materiālās bāzes, piesaistot institūta studentus un mācībspēkus, izveidoja Latvijas Augstskolu (no 1923. gada – Latvijas Universitāte) ar latviešu mācību valodu. Savukārt uz šīs augstskolas tehnisko fakultāšu bāzes 1958. gada septembrī atjaunoja RPI, kurā mācības notika latviešu un krievu valodās.

 

1970. gados RPI kļuva par lielāko augstskolu Baltijas republikās, tās 11 fakultātēs mācījās ap 17 tūkstoši studentu. RPI sagatavoja speciālistus gandrīz visās svarīgākajās inženierzinātņu jomās, kā arī arhitektūrā un inženierekonomikā. 1980. gada nogalē RPI ieguva augstāko kategoriju PSRS augstskolu klasifikācijā.

 

Atjaunojoties Latvijas Republikai, 1990. gada martā, RPI ieguva Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) nosaukumu. Mūsdienās RTU ir ieguvusi pozitīvu starptautisko ekspertu vērtējumu un akreditēta Latvijas Republikas Austākās izglītības padomē. RTU astoņās fakultātēs un trīs filiālēs strādā ap 1500 cilvēku liels akadēmiskais un ap 500 zinātniskais personāls, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu augstas kvalitātes studiju darbu un zinātnisko pētniecību. RTU ir otrā lielākā universitāte Latvijas Republikā studentu skaita ziņā.

RTU 150 gadu jubilejas pasākumi

Rīgas Tehniskā universitāte atzīmēs 150 gadu pastāvēšanas jubileju kopā ar visiem, kas palīdzējuši universitātei izaugt un attīstīties. Lai svētkos piedalīties varētu visi, kas jūt lepnumu un prieku par universitātes sasniegumiem, tiks rīkoti vairāk nekā 40 dažādu pasākumu. Sīkāka informācija par visiem Rīgas Tehniskās universitātes svētku pasākumiem pielikumā  –  Rīgas Tehniskās universitātes 150 gadu jubilejai veltīto pasākumu programmā.

 

Kopīgās lielās svinības paredzētas 2012. gada 14. oktobrī, kad Arēnā «Rīga» notiks Rīgas Tehniskās universitātes dzimšanas dienas pasākums. Pasākumā piedalīties tiks aicināti studenti, absolventi, darbinieki, sadarbības partneri, atbalstītāji un valdības pārstāvji, lai kopīgi atzīmētu universitātes paveikto, izvērtētu lomu Latvijas attīstībā un ielūkotos nākotnes vīzijās. Pasākums būs pateicība visiem, kas ieguldījuši savu artavu Rīgas Tehniskās universitātes izaugsmē.

 

Aicinām arī Jūs kļūt par šo svētku dalībniekiem!

Syndicate content